Liikumisfoorum V 24.11.2017

Konverents "Liikuma Kutsuv Kool"

2017. aastal toimus liikumisfoorum konverentsi formaadis. Tartu Dorpati konverentsikeskuses otsisime lahendusi laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamiseks koolikeskkonnas ning tutvustasime projekti "Liikuma Kutsuv Kool" tegevusi.

Täpsemalt,  otsisime vastuseid küsimustele: mida on koolil võita, kui lapsed saavad koolis liikuda – mida näitavad uuringud? Millised on võimalused lisada liikumist ainetundi, vahetundi, kooliteele? Millised on pilootkoolide kogemused? Milliseid samme teha liikuma kutsuva kooli teekonnal? Lisaks toimus mess "Liikuv koolipäev" ning Liikuma Kutsuva Koolide esitlus-, kogemus- ja ideetoad liikumise ja õppimise ühendamiseks, kus pakuti koos koolijuhtidega ülevaadet nii Liikuma Kutsuvate Koolide kui ka Soome Liikkuva Koulu senistest tegevustest ja huvitavatest lahendustest, pakuti välja ka ideid vahetundide aktiivsemaks muutmiseks ning tutvustati võimalusi lisada liikumist ainetundidesse.

Konverentsi ettekanne

Foorumi läbiviimist toetasid: