Ajakava

10.30–11.00 Saabumine ja registreerimine

11.00–12.30 I sessioon: liikumisaktiivsus ja selle hinded. Moderaator: dotsent Jarek Mäestu

11.00–11.05 Avasõnad. Professor Priit Kaasik, kehakultuuriteaduskonna dekaan

11.05–11.15 Kellest sõltub laste liikumisaktiivsus? Aave Hannus, spordipsühholoogia teadur

11.15–11.35 Mida koolijuhid, õpetajad ja lapsevanemad arvavad laste kehalisest aktiivsusest ja selle võimalikkusest? Margit Keller, sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur

11.35–11.50 Mida lapsed ise arvavad liikumisaktiivsusest ja selle võimalikkusest? Katrin Mägi, psühholoogia teadur

11.50–12.30 Laste ja noorte liikumisaktiivsuse tunnistus – millised on hinded? Merike Kull, tervisekasvatuse lektor ja Kerli Mooses, doktorant12.30–13.30 Lõuna (toimub korporatsioon Rotalia saalis aadressil Tähe 3)13.30–16.00 II sessioon: liikumisaktiivsuse hinnete parandus. Moderaator: dotsent Jarek Mäestu

13.30–14.30 Kuidas me saaksime laste ja noorte liikumisaktiivsuse hindeid parandada? Ettepanekud ja arutelu

14.30–14.45 Liikumist ja heaolu toetav keskkond – mida tähele panna? Grete Arro, psühholoogia teadur

14.45–15.05 Koolimaja paneb liikuma!  Kadri Klementi ja Karin Tõugu, Eesti Arhitektide Liit, arhitektuuribüroo b210

15.05–15.25 Mis juhtub kui lapsed saavad koolis liikuda? Mida on võita õpetajatel ja lastevanematel? Jorgen Matsi, psühholoog

15.25–15.45 Kokkuvõte: kuidas edasi?

15.45–16.00 Koolimaja kutsub liikuma! Esitlus

Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi.